geokoncept.si

Font Size

Profile

Cpanel

Načrt izkopov in osnovne podgradnje

Načrt izkopov in osnovne podgradnje za PGD, PZI.

 

kontakt: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

             040 153 484

Ponikanje meteorne vode

Izdelava elaborata o presoji možnosti ponikanja meteorne vode na parceli. Elaborat vsebuje izračun količine padavinskih voda, določitev koeficienta vodoprepustnosti tal, ter dimenzioniranje ponikovalnice.

 

kontakt: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

             040 153 484

Armirane zemljine - zelene škarpe

V današnjem času je uporaba ozelenelih brežin (škarp) vse pogostejša, saj zardi napredka materialov popolnoma nadomeščajo betonske zidove. Postopek gradnje armiranih zemljin poteka po plasteh, med katerimi se vstavlja geosintetik (geomreža) ustrezne trdnosti in dolžine. Sama življenjska doma armirane zemljine je pri pravilni vgradnji daljša od betonskih škarp, hkrati pa se povsem zlije z naravo. 

kontakt: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

             040 153 484

 

Referenčni objekti.

Projekti sanacije plazov

Izdelava projektne dokumentacije za sanacijo plazov, usadov in stabilizacijo ogroženih brežin. Dokumentacijo izdelujemo na osnovi terenskih raziskav ter geološko geotehničnih elaboratov.

kontakt: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

             040 153 484

Izdelava karte ogroženosti pred plazovi

Za izdelavo karte ogroženosti pred plazovi, strokovnjaki našega podjetja najprej na terenu kartirajo dejansko stanje, podajo ogroženost določenega območja in določijo stabilnostne ukrepe pri posegih v prostor. Pri tem se na terensko karto vrisujejo naslednji parametri:


-    Plazovita, labilna in stabilna območja
-    Lastnosti plazov (velikost plazu, globina drsne ploskve plazu,..)
-    Izviri in močila
-    Opažene poškodb na objektih, ki so posledica drsenja


Ko imamo pridobljene vse potrebne podatke pričnemo z podrobnim računalniškim modeliranjem karte, katere končni produkt je ena sama karta, ki jo modeliramo iz treh med seboj neodvisnih kart. Te tri med seboj neodvisne karte so narejene po naslednjih metodah:


-    ANBALAGAN
-    SINMAP
-    INŽENIRSKO GEOLOŠKA PRESOJA NA TERENU


Po opravljenem obsežnem terenskem delu se prične podrobno računalniško modeliranje, ki zagotavlja natančno karto ogroženosti pred plazovi.
Naš končni produkt, ki je neke vrste konglomerat teh treh kart, na katerem imamo označena območja v štirih kategorijah:


-    Nestabilna
-    Labilna
-    Zmerno labilna
-    Stabilna


Območja so na končni karti tudi razvidno obarvana. Naš karta je narejena tako, da deluje v GIS (Geografski Informacijski Sistem) okolju. 
Karta ogroženosti pred plazovi je namenjena predvsem občinam, da jim služi kot odličen pripomoček pri:


-    Pripravi občinskega prostorskega načrta
-    Gradbenih dovoljenjih za občane
-    Urejanju cest
-    Urejanju vodotokov


Strokovnjaki iz našega podjetja znajo določiti območje plazov predčasno in zagotoviti odlično preventivo pred plazenjem. Vsaka preventiva pa je vedno cenejša od kakršne koli kasnejše sanacije zaradi plazu.

kontakt: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

             040 153 484

 

 

Nahajate se: Home Storitve Geotehnične storitve

Naše storitve

Izvajamo vse geotehnične storitve, sanacije plazov, sanacije brežin, izdelava geoloških, geomehanskih in hidrogeoloških poročil, izdelava nčrtov in osnovne podgradnje, projekt varovanja gradbene jame, strokoven geotehnični nadzor in svetovanje.

GEOkoncept galerija

Geotehnika_armirane zemljineGeotehnika_armirane zemljineGeotehnika_armirane zemljineGeotehnika_armirane zemljineGeotehnika_armirane zemljineGeotehnika_armirane zemljineGeotehnika_armirane zemljineGeotehnika_armirane zemljineGeotehnika_armirane zemljineGeotehnika_armirane zemljineGeotehnika_armirane zemljineGeotehnika_armirane zemljine